Edictes de personal

9 anuncis
Edicte del 17-5-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per a la cobertura de dues places en el lloc de treball d’operari d’aparcaments, adscrites al Departament d’Infraestructures i Manteniment.
22/05/2024 09:11 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de març del 2024, es convoca un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, per a proveir dues places vacants de funcionari, per cobrir el lloc de treball d’operari d’aparcaments, classificat al grup i nivell C2, adscrites al Departament d’Infraestructures i Manteniment del Comú d’Encamp.

Termini d'exposició: Abans del dimecres 5 de juny del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

Edicte del 23-4-2024 pel qual es fa pública la convocatòria del concurs públic per contractar amb caràcter temporal dos treballadors d’estiu pel al cos d’ecoguardes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
02/05/2024 09:58 - Registre de publicació

La Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, conforme a l’acord adoptat en la seva sessió de data 19 d’abril del 2024, convoca un concurs públic per contractar amb caràcter temporal dos (2) treballadors pel al cos d’ecoguardes durant el període comprés entre l’1 de juliol i el 4 de setembre del 2024.

Termini d'exposició: Abans del 16 de maig del 2024 a les 15 hores.

Edicte del 23-4-2024 pel qual es fa pública la convocatòria del concurs públic per contractar amb caràcter temporal un treballador pel al cos d’ecoguardes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
02/05/2024 09:42 - Registre de publicació

La Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, conforme a l’acord adoptat en la seva sessió de data 19 d’abril del 2024, convoca un concurs públic per contractar amb caràcter temporal un (1) treballador pel al cos d’ecoguardes durant el període comprés entre el 3 de juny i el 31 d’octubre del 2024.

Termini d'exposició: Abans del 16 de maig del 2024 a les 15 hores.

Edicte del 27-3-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per a la cobertura d’una plaça en el lloc de treball de tècnic/a de gestió de la tresoreria, adscrita a l’Àrea de Finances de Secretaria General del Comú d’Encamp.
03/04/2024 09:45 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer del 2024, es convoca un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, per a proveir una plaça vacant de funcionari/ària per cobrir el lloc de treball de tècnic/a de gestió de la tresoreria, classificat al grup i nivell B3, adscrita a l’Àrea de Finances de Secretaria General del Comú d’Encamp.

Termini d'exposició: Abans del dimecres 17 d’abril del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

Edicte del 22-3-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procés selectiu d’ingrés, en primera convocatòria d’una plaça en el lloc de treball d’agent en formació del Servei de Circulació del Comú d’Encamp.
27/03/2024 15:17 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer del 2024, es convoca un procés selectiu d’ingrés, en primera convocatòria, per a cobrir una plaça de funcionari, en el lloc de treball d’agent en formació del Servei de Circulació, classificat al grup i nivell C3, adscrita al Servei de Circulació del Comú d’Encamp.

Termini d'exposició: Abans del divendres 12 d’abril del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

Edicte del 8-3-2024 pel qual es fa pública la demanda de treballadors públics interins per a les activitats d’estiu que organitza el Departament de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp.
13/03/2024 09:48 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer del 2024, es convoca un procés selectiu per a cobrir els llocs de treball d’auxiliars de monitor de lleure, com a treballadors públics interins, per a les activitats de l’Àrea de Jovent, 4x15, i del llaç d’animació, d’Encamp i del Pas de la Casa, adscrits al Departament de Cultura, Infància i Joventut.

Termini d'exposició: Abans del divendres 12 d’abril del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

Edicte del 8-3-2024 pel qual es fa pública la demanda de treballadors públics interins per a les activitats d’estiu que organitza el Departament de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp.
13/03/2024 09:50 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer del 2024, es convoca un procés selectiu per a cobrir els llocs de treball de monitors de lleure, com a treballadors públics interins, per a les Colònies que es realitzen a l’Alberg de la Baronia, adscrits al Departament de Cultura, Infància i Joventut.

Termini d'exposició: Abans del divendres 12 d’abril del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

Edicte del 8-3-2023 pel qual es fa pública la demanda de treballadors públics de caràcter interí, durant els mesos d’estiu al Comú d’Encamp.
13/03/2024 09:44 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer del 2024, es convoca un procés selectiu per a la cobertura de diferents llocs de treball, com a treballadors públics interins, durant els mesos d’estiu.

Termini d'exposició: Abans del divendres 12 d’abril del 2024, de forma presencial fins a les 14h i de forma virtual fins a les 23h59.

01/06/2022 09:38 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad