Esteu aquí: Inici → Ajuda

Ajuda general

Què és la Seu electrònica?

La Seu Electrònica de Comú d'Encamp és el lloc a Internet des del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'Administració pública de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut. El titular de la Seu (en aquest cas, Comú d'Encamp) és responsable de la veracitat, la integritat i l'actualització del contingut.

La informació que es pot trobar a la Seu és la relativa a :

normativa, concursos públics, cens electoral, actes i edictes i altra informació del Comú d'Encamp

Els tràmits i les gestions que es poden fer amb el Comú a través d'Internet, sense haver de desplaçar-se fins les seves dependències. Els tràmits en línia faciliten la relació entre la ciutadania i  el Comú i apropen l'Administració a les persones

A qui va dirigida?

A tots els ciutadans que optin per interactuar amb  el Comú d'Encamp a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu electrònica?

Presentar documentació al Registre, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa,  concursos públics, butlletins oficials, cens electoral, etc.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la legislació vigent.

Quan es pot utilitzar la Seu electrònica?

S'hi pot accedir per realitzar tràmits i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

 Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu Electrònica en el moment en què es fa la consulta. Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

La còpia electrònica autèntica o autoritzada és l’equivalent electrònic de la còpia autèntica o autoritzada en paper.

Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació a la publicació i la disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la Seu. Permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts i el temps que ha estat disponible a la Seu. També permeten demostrar que si durant aquest temps el contingut ha variat. En qualsevol cas, les evidències electròniques permeten demostrar qui ha dut a terme cada una de les accions.

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia, de manera que existeixin garanties que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal com a prova fefaent i verídica. D’aquesta manera, queden garantits els drets dels ciutadans i la independència i la transparència dels continguts de la Seu Electrònica.

Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és el conjunt de dades en forma electrònica (consignades juntament amb altres o associades a elles) que permeten identificar el signatari, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura i signar electrònicament les dades que s’envien, de tal forma que es puguin comprovar la seva integritat i procedència.

La signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita amb relació a les dades consignades en els documents en paper.

 

 

 

Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad