Tauler electrònic

Concursos públics

9 anuncis
Construcció del nou parc de lleure del Prat Gran d’Areny i del Prat del Germà d’Encamp - Projecte núm. 551
18/06/2020 09:16 - Registre de publicació

Concurs d’idees per a la redacció de projecte i la direcció de les obres de Construcció del nou parc de lleure del Prat Gran d’Areny i del Prat del Germà d’Encamp - Projecte núm. 551. Els interessats a participar al concurs, poden recollir, sense cost, al servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Comú d’Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, la documentació que trobareu descrita a l’edicte relatiu al concurs.

Termini d'exposició: Les propostes s’han de presentar abans de les 10 hores del dia 9 de setembre del 2020.

Plec de clàusules administratives per adjudicar els serveis d’auditoria dels sistemes d’informació del comú d’encamp
27/05/2020 09:25 - Registre de publicació

Les persones físiques o jurídiques interessades a participar en el concurs poden retirar el plec de bases al Servei de Tràmits de Casa Comuna, després del pagament de 23,60 euros. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h, del dia 26 de juny del 2020. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: Fins el dia 21 de juliol del 2020 a les 10 h

Concurs públic per als treballs i/o serveis d’higiene, sanejament i control de plagues als espais públics i edificis comunals de la parròquia d’Encamp
17/06/2020 13:49 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del 4 de maig de 2020, el Comú d’Encamp convoca un concurs públic per als treballs i/o serveis d’higiene, sanejament i control de plagues als espais públics i edificis comunals de la parròquia d’Encamp, amb la modalitat de contractació ordinària. Les empreses andorranes interessades a participar al concurs podran retirar el plec de bases del Servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament del preu públic de 23,60€. Les ofertes s’han de presentar, en un sobre tancat, en el qual hi ha de figurar de forma clara el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10h del dia 20 de juliol del 2020. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Fins les 10h del dia 20 de juliol del 2020

Concurs públic per a la preparació del terreny, el subministrament i la instal·lació de paviment de protecció d’un parc infantil al Pas de la Casa.
17/06/2020 13:24 - Registre de publicació

Per acord de Junta de Govern del 10 de juny de 2020, el Comú d’Encamp convoca un concurs públic pel subministrament i la instal·lació de paviment de protecció d’un parc infantil al Pas de la Casa, amb la modalitat de contractació ordinària. Les empreses andorranes interessades a participar al concurs podran retirar el plec de bases del Servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament del preu públic de 23,60€. Les ofertes s’han de presentar, en un sobre tancat, en el qual hi ha de figurar de forma clara el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11h del dia 20 de juliol del 2020. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Fins les 11h del dia 20 de juliol del 2020

Concurs públic per a l’adjudicació dels treballs de millora de la xarxa d’aigua potable al sector d’Hort de Godí a Encamp.
17/06/2020 09:48 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic, a l’adjudicació dels treballs de millora de la xarxa d’aigua potable al sector d’Hort de Godí a Encamp. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11 h del dia 21 de juliol del 2020. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs. Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic.

Termini d'exposició: Fins a les 11 h del dia 21 de juliol del 2020

Concurs públic per a l’adjudicació dels treballs de realització d’un sistema de drenatge a la totalitat de la planta 0 de l’edifici del Bullidor.
05/06/2020 12:57 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 25 de maig del 2020, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic, a l’adjudicació dels treballs de realització d’un sistema de drenatge a la totalitat de la planta 0 de l’edifici del Bullidor i per al subministrament i col·locació d’un decantador d’hidrocarburs al final de la xarxa. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €.

Termini d'exposició: Fins a les 10 h del dia 2 de juliol del 2020

Concurs públic per al subministrament d’una mini carregadora amb cullera i braç articulat amb cullera i martell picador
05/06/2020 13:11 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 25 de maig del 2020, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic, a l’adjudicació del subministrament d’una mini carregadora amb cullera i braç articulat amb cullera i martell picador. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10.30 h del dia 2 de juliol del 2020. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Fins a les 10.30 h del dia 2 de juliol del 2020.

Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad