Concursos públics

126 anuncis
Concurs públic per adjudicar la concessió administrativa per a la gestió i explotació d'unitats immobiliàries destinades a habitatges de treballadors temporers al Pas de la Casa
28/09/2022 12:02 - Registre de publicació

Concurs públic per adjudicar la concessió administrativa per a la gestió i explotació d'unitats immobiliàries destinades a habitatges de treballadors temporers al Pas de la Casa

Termini d'exposició: abans de les 10.00 hores del dia 26 d'octubre del 2022

Contractació del servei de transport de passatgers per a la temporada d’hivern al Pas de la Casa, PB- 321/22
21/09/2022 11:18 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 16 de setembre del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a la contractació del servei de transport de passatgers per a la temporada d’hivern al Pas de la Casa, PB-321/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 19 d’octubre del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 19 d’octubre del 2022

Concurs públic per a contractar el programa d'assegurances del Comú d'Encamp
Concurs públic per a l'adjudicació de l'obra de Trasllat de serveis comunals a les antigues dependències de l'Àrea de Jovent del Pas de la Casa - Projecte núm. 575
24/08/2022 12:03 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 7 de juliol del 2022, convoca un concurs públic per a l’adjudicació de l’execució de l’obra de trasllat de serveis comunals a les antigues dependències de l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa - Projecte núm. 575, mitjançant la modalitat de contractació ordinària i la forma d’adjudicació per concurs. Els interessats a participar al concurs poden retirar al servei de Tràmits la documentació corresponent, previ pagament de 117,70 euros.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 23 de setembre del 2022

Concurs per a l’adjudicació de la realització de vídeos promocionals de la parròquia d’Encamp
18/08/2022 10:21 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data de 7 de Juliol del 2022, convoca un concurs públic nacional , d’acord amb la modalitat de contractació ordinària, per a l’adjudicació de la realització de vídeos promocionals de la parròquia d’Encamp, per l’hivern, la tardor, la primavera, i el Pas de la Casa, que organitza el Comú d’Encamp, PB 2022-04. Les empreses interessades a participar al concurs, poden retirar al despatx d'atenció al públic del servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Comú d'Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, previ pagament de 23,60 euros.Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i el nom del concursant, abans de les 10 hores del dia 16 de setembre del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: 30 dies

En l’acte d’obertura pública s’hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.

Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic

Treballs per al condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles, en compliment dels paràmetres d’homologació World Rugby 22, PB-320/22
03/08/2022 09:38 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 28 de juliol del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic internacional, modalitat urgent, a l’adjudicació dels treballs per al condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles, en compliment dels paràmetres d’homologació World Rugby 22, PB-320/22 Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 26 d’agost del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 26 d’agost del 2022

Concurs per a l’organització del projecte de l’Indret Màgic per l’any 2022 a la parròquia d'Encamp
03/08/2022 09:14 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol del 2022 convoca un concurs públic, de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària, per a l’adjudicació de l’organització del projecte de l’Indret Màgic per l’any 2022 a la parròquia d'Encamp, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el plec de bases. Les empreses andorranes interessades a participar al concurs, poden retirar al despatx d’atenció al públic del servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Comú d’Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, previ pagament de 23,60 euros. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i el nom del concursant, abans de les 14 hores del dia 31 d’agost del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Concurs públic per a l’adjudicació dels treballs substitució de la caldera de gasoil de 400 kW existent a Casa Comuna, i per a l’adaptació de l’acumulador d’aigua calenta sanitària (ACS) existent. PB-318/22.
21/07/2022 11:47 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 18 de juliol del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat urgent, a l’adjudicació dels treballs substitució de la caldera de gasoil de 400 kW existent a Casa Comuna, i per a l’adaptació de l’acumulador d’aigua calenta sanitària (ACS) existent, a través d’una resistència elèctrica per poder prescindir de la caldera de 70kW de l’ACS els mesos en que la calefacció de Casa Comuna estarà parada. PB-318/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 3 d’agost del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs. També es pot consultar tota la documentació relativa al plec de bases a l’apartat de Seu electrònica al lloc web del Comú d’Encamp.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 3 d'agost del 2022

En l’acte d’obertura pública s’hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.

Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic

13/07/2022 09:21 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Concurs públic per a l’adjudicació dels treballs de subministrament i instal·lació de una nova estació de tractament d’aigües residuals a l’Alberg de la Baronia. PB-317/22
12/07/2022 12:54 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 7 de juliol del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a l’adjudicació dels treballs de subministrament i instal·lació de una nova estació de tractament d’aigües residuals a l’Alberg de la Baronia. PB-317/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 9 d’agost del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 9 d’agost del 2022

En l'acte d'obertura pública s'hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.

 

Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic.

Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad