Concursos públics

126 anuncis
Concurs per elaborar el catàleg de procediments i tràmits del comú d’encamp
29/06/2022 10:40 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del 16 de juny del 2022, el Comú d’Encamp convoca un concurs públic per elaborar el catàleg de procediments i tràmits del Comú d’Encamp. Les persones físiques o jurídiques interessades a participar en el concurs poden retirar el plec de bases al Servei de Tràmits de Casa Comuna, després del pagament de 23,60 euros. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol delconcurs i la identificació del concursant, abans de les 12:00 h, del dia 28 de juliol del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 12:00 h, del dia 28 de juliol del 2022.

En l’acte d’obertura pública s’hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades
de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.


Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament de Sistemes d’Informació, en l’horari d’atenció al públic.
Informació que es fa pública per a coneixement general.

Subministrament de làmpades LED per a l’enllumenat públic i de fluorescents LED, amb sensor de moviment, per als aparcaments comunals, PB-315/22
22/06/2022 18:14 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 16 de juny del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a l’adjudicació del subministrament de làmpades LED per a l’enllumenat públic i de fluorescents LED, amb sensor de moviment, per als aparcaments comunals, PB-315/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 26 de juliol del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 26 de juliol del 2022.

Treballs de revisió de quatre vàlvules d’alleugeriment de pressions de la xarxa de subministrament d’aigua en alta, PB-316/22
22/06/2022 18:13 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 16 de juny del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a l’adjudicació dels treballs de revisió de quatre vàlvules d’alleugeriment de pressions de la xarxa de subministrament d’aigua en alta, subministrament de dos de noves, i posterior manteniment d’aquestes 6 vàlvules, PB-316/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11 h del dia 26 de juliol del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 11 h del dia 26 de juliol del 2022

22/06/2022 12:10 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Subministrament d'estands per a la 1a fira multisectorial que organitza el Comú d'Encamp
08/06/2022 17:28 - Registre de publicació

El Comú d'Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny del 2022, convoca un concurs públic internacional, d'acord amb la modalitat de contractació ordinària, per a l'adjudicació del subministrament d'estands i material accessori per a la 1a Fira multisectorial que organitza el Comú d'Encamp. Les empreses interessades a participar al concurs, poder retirar al despatx d'atenció al públic del servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú d'Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d'Encamp, previ pagament de 23,60 euros, la documentació corresponent.

Termini d'exposició: Les ofertes s'han de presentar abans de les 10 h del dia 05/07/22

Concurs públic per a l'adjudicació de l'assistència tècnica de control de qualitat del projecte de Construcció del nou parc de lleure del Prat Gran d'Areny i del Prat del Germà - Projecte núm. 551
01/06/2022 15:34 - Registre de publicació

El Comú d'Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 26 de maig del 2022, convoca un concurs públic per a l'adjudicació dels treballs d'assistència tècnica de control de qualitat del projecte de Construcció del nou parc de lleure del Prat Gran d'Areny i del Prat del Germà d'Encamp - Projecte núm. 551, mitjançant la modalitat de contractació ordinària i la forma d'adjudicació per concurs. Els interessats a participar al concurs poden retirar al servei de Tràmits la documentació corresponent, previ pagament de 23,60 euros.

Termini d'exposició: Abans de les 11 h del dia 1 de juliol del 2022

Concurs públic per adjudicar el subministrament i la implementació d’un sistema de videovigilància pel Pas de la Casa
25/05/2022 08:39 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del 12 de maig del 2022, el Comú d’Encamp convoca un concurs públic per adjudicar el subministrament i la implementació d’un sistema de videovigilància pel Pas de la Casa. Les persones físiques o jurídiques interessades a participar en el concurs poden retirar el plec de bases al Servei de Tràmits de Casa Comuna, després del pagament de 23,60 euros.

Termini d'exposició: Abans de les 12:00 h, del dia 7 de juliol del 2022

En l’acte d’obertura pública s’hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.
Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament de Sistemes d’Informació, en l’horari d’atenció al públic.

Treballs de reparació del vas de la captació de Feritxet Nou
19/05/2022 10:50 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del 12 de maig del 2022, el Comú d’Encamp va acordar declarar desert el concurs públic relatiu als treballs de reparació del vas de la captació de Feritxet Nou, i convocar un nou concurs públic de caràcter nacional, en la modalitat de contractació ordinària, per a l’adjudicació dels treballs de reparació del vas de la captació de Feritxet Nou, PB-312/22. Les empreses interessades a participar en el concurs poden retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 117,70€. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant abans de les 10 h del dia 15 de juny del 2022. Seguidament, s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 15 de juny del 2022

Treballs d’instal·lació d’un sistema de producció de calor i fred a Casa Comuna, a través d’aerotèrmia
19/05/2022 11:22 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 12 de maig del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a l’adjudicació dels treballs d’instal·lació d’un sistema de producció de calor i fred a Casa Comuna, a través d’aerotèrmia, PB-314/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 176,50 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11 h del dia 15 de juny del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 11 h del dia 15 de juny del 2022

Subministrament de 49 noves lluminàries – tipus Led – per a diversos carrers d’Encamp
19/05/2022 11:06 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 12 de maig del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària, a l’adjudicació del subministrament de 49 lluminàries – tipus Led – per a diversos carrers d’Encamp, PB-313/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament de 23,60 €. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 16 de juny del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 16 de juny del 2022

Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad