Concursos públics

116 anuncis
Concurs públic per a l’adjudicació del servei per al transport públic a la demanda a la vila d’Encamp – L’Uclic
26/10/2022 11:21 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 20 d’octubre del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària i pel procediment obert, a l’adjudicació del servei per al transport públic a la demanda a la vila d’Encamp – L’Uclic -, PB-326/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp. També es pot consultar tota la documentació relativa al plec de bases a l’apartat de Seu electrònica al lloc web del Comú d’Encamp. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 11.00 h del dia 9 de desembre del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 11.00 h del dia 9 de desembre del 2022

En l'acte d'obertura pública s'hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.

Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic.

Concurs públic estació tractament aigües residuals alberg Baronia
26/10/2022 11:19 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 20 d’octubre del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària i pel procediment obert, a l’adjudicació del subministrament i instal·lació d’una nova estació de tractament d’aigües residuals a l’alberg de la Baronia, PB-317/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp. També es pot consultar tota la documentació relativa al plec de bases a l’apartat de Seu electrònica al lloc web del Comú d’Encamp.

Termini d'exposició: Abans de les 10.00 h del dia 23 de novembre del 2022

En l'acte d'obertura pública s'hauran de complir les normes establertes per les autoritats sanitàries, derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus Sars Cov-2.

Per a més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Departament d’Infraestructures i Manteniment, en horari d’atenció al públic.

Estació d'Aigües Alberg de Baronia
07/12/2022 12:53 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Estació d'Aigües Alberg de Baronia
07/12/2022 12:50 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Concurs per el subministrament d’espectacles i activitats del Carnaval d’Encamp i del Pas de la Casa per l’any 2023.
30/11/2022 09:33 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 25 de novembre del 2022 convoca un concurs públic, de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, per a l’adjudicació del subministrament d’espectacles i activitats del Carnaval d’Encamp i del Pas de la Casa per l’any 2023, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el plec de bases. Els interessats a participar al concurs, poden retirar al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, el plec de clàusules administratives generals i particulars. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i el nom del concursant, abans de les 10.30 hores del dia 13 de gener del 2023. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: 40 dies

Documents associats:
Concurs per a l'adquisició d'una camioneta
16/11/2022 08:20 - Registre de publicació

Concurs per a l'adquisició d'una camioneta per al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura el Comú d'Encamp

Termini d'exposició: 30/12/2022

Edicte del 21-10-2022 pel qual es fa públic el concurs per a l’adjudicació del subministrament de carpes i material accessori per a la 2a Fira multisectorial que organitza el Comú d’Encamp
26/10/2022 09:29 - Registre de publicació

Concurs per a la contractació d’una empresa que estigui degudament autoritzada per a efectuar el subministrament de carpes, en un format 3x3 més altres accessoris per a la 2a Fira multisectorial que organitza el Comú d’Encamp

Termini d'exposició: 30 dies

Concurs públic per a l’adjudicació del manteniment dels equips de seguretat que el Comú d’Encamp
26/10/2022 11:22 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern del dia 20 d’octubre del 2022, el Comú d’Encamp vol procedir, mitjançant concurs públic nacional, modalitat ordinària i pel procediment obert, a l’adjudicació del manteniment dels equips de seguretat que el Comú d’Encamp disposa en cadascun dels seus edificis, casetes i locals, PB-324/22. Les empreses andorranes interessades a participar en el concurs podran retirar el plec de bases al servei de Tràmits del Comú d’Encamp. També es pot consultar tota la documentació relativa al plec de bases a l’apartat de Seu electrònica al lloc web del Comú d’Encamp. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en què hi ha de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i la identificació del concursant, abans de les 10 h del dia 9 de desembre del 2022. Seguidament s’efectuarà l’obertura dels plecs.

Termini d'exposició: Abans de les 10 h del dia 9 de desembre del 2022

Realització, producció i impressió de plànols turístics en format 3D de les viles d'Encamp i el Pas de la Casa
26/10/2022 08:48 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad