Concursos públics

116 anuncis
Concurs per a l’adjudicació del subministrament d’espectacles i activitats de la festa del poble i festa major d’Encamp per l’any 2023.
08/03/2023 09:13 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 3 de març del 2023 convoca un concurs públic, de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, per a l’adjudicació del subministrament d’espectacles i activitats de la festa del poble i festa major d’Encamp per l’any 2023, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el plec de bases. Els interessats a participar al concurs, poden retirar al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, el plec de clàusules administratives generals i particulars. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i el nom del concursant, abans de les 11.00 hores del dia 25 d’abril del 2023. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: El 25 d'abril del 2023 abans de les 11.00 h

Documents associats:
Concurs per a l’adjudicació del subministrament d’espectacles i activitats per la programació cultural d’Encamp i del Pas de la Casa per l’any 2023
08/03/2023 09:13 - Registre de publicació

El Comú d’Encamp, per acord de la Junta de Govern de data 3 de març del 2023 convoca un concurs públic, de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, per a l’adjudicació del subministrament d’espectacles i activitats de la programació cultural d’Encamp i del Pas de la Casa per l’any 2023, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el plec de bases. Els interessats a participar al concurs, poden retirar al servei de Tràmits del Comú d’Encamp, situat a la plaça dels Arínsols s/n d’Encamp, el plec de clàusules administratives generals i particulars. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs i el nom del concursant, abans de les 10.00 hores del dia 25 d’abril del 2023. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.

Termini d'exposició: El 25 d'abril del 2023 abans de les 10.00 h

Documents associats:
Edicte 20-1-2023
27/01/2023 14:30 - Registre de publicació

Edicte del 20-1-2023 pel qual es convoca un concurs públic per al subministrament de carburant de calefacció i locomoció.

Termini d'exposició: 30 dies

Concurs públic nacional per la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic
26/01/2023 09:02 - Registre de publicació

Convocatoria concurs públic nacional per a la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic a la parroquia d'Encamp .

Termini d'exposició: 31/12/23

Edicte concurs públic grups electrògens així com grups de pressió contra incendis del Comú de la parròquia d'Encamp
15/02/2023 16:02 - Registre de publicació

Edicte del 9-2-2023 pel qual es convoca un concurs públic per al manteniment dels grups electrògens, així com dels grups de pressió contra incendis del Comú de la parròquia d'Encamp,-PB-323/22

Termini d'exposició: 31/12/23

Concurs públic servei de neteja de vidres i altres elements de les façanes dels edificis
15/02/2023 12:58 - Registre de publicació

Edicte del 9-2-2023 pel qual es convoca un concurs públic per la contractació del servei de neteja de vidres i altres elements de les façanes dels edificis i/o equipaments del Comú d'Encamp a la parròquia d'Encamp,-PB-328/23

Termini d'exposició: 31/12/23

Concurs per a l'adjudicació del lloguer, en règim de rènting, de tres vehicles tipus Pick-Up 4x4 i dos vehicles tipus furgoneta mixta adaptable 4x4
08/02/2023 08:29 - Registre de publicació

Concurs per a l'adjudicació del lloguer, en règim de rènting, (Lot 1) tres vehicles tipus Pick-Up 4x4 i (Lot 2) dos vehicles tipus furgoneta mixta adaptable 4x4, destinats a diferents departaments del Comú d'Encamp.

Termini d'exposició: Abans de les 10.30 h del dia 24 de març del 2023

Concurs públic enllumenat de nada
23/12/2022 12:42 - Registre de publicació

Concurs públic contracte motius per enllumenat públic de Nadal

Termini d'exposició: 31/12/22

Concurs Públic Manteniment dels equips de seguretat que el Comú d'Encamp disposa en cadascun dels seus edificis,casetes i locals
23/12/2022 12:37 - Registre de publicació

Concurs Públic Manteniment dels equips de seguretat que el Comú d'Encamp disposa en cadascun dels seus edificis,casetes i locals

Termini d'exposició: 31/12/22

Analítiques d'aigües del mes de desembre del 2022
22/12/2022 12:43 - Registre de publicació

Analítiques d'aigua del mes de desembre del Pas de la Casa

Termini d'exposició: 31/12/22

Comu d'Encamp
Plaça dels Arinsols, 1 - AD200 Encamp (Principat d'Andorra)
+376 873 200
comu@encamp.ad